Historia Szczepu | Strona Szczepu Fioletowej Trójki
 • Dobre zdjęcie

 • FBI

  • 2.11.2016
   3 listopada 2016 | 16:55

   pwd. Michał Zieliński HO został hufcowym Hufca Harcerzy Kraków-Podgórze. Gratulujemy!

  • 14.08.2016
   14 sierpnia 2016 | 12:14

   Kurs metodyki zuchowej “Pryzmat” ukończyły sam. Alicja Kot – patent nr 2, oraz sam. Aleksandra Karska – patent nr 3.

  • 19/20.07.2016
   22 lipca 2016 | 23:01

   Przyrzeczenie harcerskie złożyła och. Agnieszka Zybura z 3PgGZ Zaradne Skrzaty.

  • 16.07.2016
   22 lipca 2016 | 22:59

   Obietnicę zucha złożyła Matylda Janiec, Małgorzata Lewandowska. Zuchem wtajemniczonym została Natalia Cieślik, Zofia Rzegocka, Magdalena Lenczowska, a zuchem opiekuńczym została Zofia Giebuta oraz Dominika Golda.

  • 24.06.2016
   24 czerwca 2016 | 22:26

   sam. Aleksandra Karska , przyboczna “Pracowitych Pszczółek”, rozpoczęła próbę na stopień wędrowniczki.

  • 08.06.2016
   10 czerwca 2016 | 21:57

   Przyboczna Amaranty sam. Magdalena Lisik otworzyła próbę na stopień wędrowniczki.

  • RSSArchiwum FBI »

Historia Szczepu

1931-1945 | 1945-1959 | 1959-1973 | 1973-1987 | 1987-2001 | 2001-2010 | 2010-dziś

—————————————— 1931-1945 ——————————————

29 listopada 1931
Pierwsza zbiórka Zastępu Zastępowych III PgDH-y.
Wybór patrona (Tadeusz Kościuszko) i koloru drużyny (fioletowy).
Pierwszym drużynowym zostaje hm. Stanisław Mitko.

kwiecień 1934
Poświęcenie pierwszego sztandaru drużyny

maj 1935
Powstaje pierwsza gromada zuchowa “Tadeuszki”

1935
hm. Stanisław Mitko przechodzi do Komendy Chorągwi Harcerzy, gdzie w 1936 r. zostaje Komendantem

1935-1938
Drużynę prowadzą: Władysław Mitko, Tadeusz Mitko, Józef Kondracki, Tadeusz Adamczyk

1938
Drużynę przejmuje dh Stanisław Struś

1939-1945
Udział harcerzy “Trójki” w działaniach wojennych w ruchu oporu, a później w Szarych Szeregach

—————————————— 1945-1959 ——————————————

1945
Reaktywowanie III PgDH-y. – drużynowym zostaje dh Stanisław Struś.
Przy drużynie działa Drużyna Skautów wędrowników o specjalności kolarskiej

1949-1956
Wchłonięcie ZHP przez ZMP. Następuje zawieszenie działalności drużyny.

25 lutego 1956
Reaktywowanie 3 PgDH-y – drużynowym zostaje dh Zdzisław Trylski

10 lutego 1958
Powstaje pierwszy w Podgórzu szczep harcerski pod nazwą Szczep “Fioletowej Trójki”.
Szczepowym zostaje phm. Zdzisławem Trylskim

1958/1959
Działają w szczepie dwie drużyny harcerzy – młodsza i starsza.
Dh Zdzisław Trylski zostaje hufcowym, szczep przejmuje dh Bogdan Głąb

—————————————— 1959-1973 ——————————————

1966
Powstaje żeńska drużyna zuchów- drużynowa dh Irena Świstak-Królikiewicz.
Tym samym, po raz pierwszy w “Trójce” są dziewczęta. Szczepowym zostaje dh Władysław Dobosz

1967
Powstaje 3 PgDH-ek.- drużynowa dh Barbara Adamczyk

10 grudnia 1967
Uroczystość wręczenia szczepowi sztandaru ufundowanego przez byłych “Trójkarzy”.
Brak zgody ówczesnych władz na wmurowanie tablicy pamiątkowej ku czci “Trójkarzy”
poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej.
Dopiero 29 listopada 1975 roku płyta pamiątkowa została umieszczona na pomniku
znajdującym się na Cmentarzu Podgórskim

—————————————— 1973-1987 ——————————————

1974
Ulega likwidacji Szkoła Podstawowa nr 24 przy ulicy Sokolskiej, która stanowiła bazę do działania Szczepu “Fioletowa Trójka”.
W SP nr 25 powstaje Szczep “Podwawelski” o numerze 3, a w SP nr 26 Szczep “Koliba” o numerze 73.
Do Szczepu “Koliba” przeszła cała kadra Szczepu “Fioletowej Trojki”
m.in. dh Teresa Żelazny, dh Tadeusz Żelazny, dh Stanisław Wach.
Szczep “Podwawelski” przejmuje numer i kolor III PgDH “Fioletowej Trójki”.
Komendantem zostaje dh Małgorzata Komorowska.

1977
Szczepową zostaje dh hm. Ewa Kot, w tym czasie działa 7 drużyn zuchowych i harcerskich

1979
Szczep przejmuje dh phm. Grażyna Francuz. Powstają nowe drużyny, widać rozwój szczepu.
Powstają 3 PgDH-ek “Nawojki”- drużynowa pwd. Jolanta Żak oraz 3 PgDH-y “Krakusy” – drużynowy pwd. Ryszard Ornat

28 listopada 1980
Spotkanie kadry Szczepu “Podwawelskiego” z seniorami “Fioletowej Trójki”.
Rodzi się pomysł powrotu do nazwy i tradycji “Fioletowej Trójki”

29 listopada 1981
Przy wydatnej pomocy dyrektora Szkoły Podstawowej nr 25 (też “Trójkarza”) Wiesława Palczewskiego
oraz wsparciu seniorów “Fioletowej Trojki” Szczep “Podwawelski” przejmuje sztandar i dumną nazwę tej drużyny

1983
Z połączenia drużyn “Krakusy”,”Wiślanie”, “Żółtej Ciżemki” powstaje 3 PgDH-y “Matecznik” – drużynowy phm. Ryszard Ornat

czerwiec 1983
II Pielgrzymka Ojca Świętego do Ojczyzny – uczestnictwo harcerzy Szczepu w Białej Służbie

1984
Szczepowym zostaje phm. Ryszard Ornat

1986

Zlot 75-lecia harcerstwa na Błoniach w Krakowie. Uczestnictwo reprezentacji Szczepu

luty 1987
Zawiązanie w Kalwarii Zebrzydowskiej “ROTY” – tajnego ruchu harcerskiego reprezentującego
ideały przedwojennego harcerstwa (z “Fioletowej Trójki”- dh Wojtek Pabian i dh Wojtek Osmański)

czerwic 1987
Udział w Białej Służbie w Gdyni i Gdańsku

—————————————— 1987-2001 ——————————————

wrzesień 1989
Szczepowym zostaje dh Wojciech Pabian

13 września 1989

Szczep “Fioletowej Trójki” występuje z ZHP i przyłącza się do ZHP 1918

wrzesień 1990
Dh Arkady Rzegocki tworzy 3. Pg Drużynę Starszo-harcerską im. gen. Mariusza Zaruskiego

wrzesień 1991
Szczepowym zostaje pwd. Tomasz Pabian

czerwiec 1991
Udział patroli w Białej Służbie w Rzeszowie

1992
Na skutek połączenia ZHP 1918 i ZHR, Szczep rozpoczyna pracę w strukturach ZHR

22 marca 1994
Szczepową zostaje pwd. Katarzyna Ćwiklińska

25 kwietnia 1995
pwd. Sławomir Gnat zakłada na terenie Łagiewnik 3 PgDH-y “Wilki”.
W Łagiewnikach powstają także zaczątki przyszłej 3 PgDH-k “Samsara”

maj 1995
Wizyta Ojca Świętego i Biała Służba w Skoczowie

wrzesień 1996
Odrodzenie się drużyn zuchowych “Fioletowej Trójki” przy Szkole Podstawowej nr 25.
Powstają 3 PgGZ “Pracowite Pszczółki” i 3 PgGZ “Dzielne Orlęta”.
Drużynowe dh Joanna Hałas i Agata Salamon

czerwiec 1997
Udział w Białej Służbie w Krakowie i Zakopanem

wrzesień 1998
Druhna Maria Mikos zakłada zastęp środowiskowy “Fangorn” przy S.P. w Pychowicach.
Zastęp przekształca się w drużynę w roku 2001

czerwiec 1999
Udział w Białej Służbie w Krakowie i Starym Sączu

lipiec 1999
Organizacja i prowadzenie przez instruktorki i instruktorów “Fioletowej Trójki” obozu “Horyzonty-99”
dla przyszłej kadry nowopowstających drużyn ZHR w Małopolsce

sierpień 1999
Na obozie w Gwdzie Wielkiej “Fioletowa Trójka” gości drużynę skautów z Rzymu

listopad 1999

Szczepowym zostaje phm. Marcin Guzik HO
Podczas święta Szczepu premiera miesięcznika “Ultrafiolet”.
Gazeta ukazywała się regularnie do IX 2001 roku

listopad 2000 – listopad 2001
Akcja Sztandarowa Szczepu ukoronowana przyznaniem nowego sztandaru.
Poświęcenie i uroczyste przekazanie odbyło się w podczas święta szczepu w 70-tą rocznicę jego powstania.
Szczepowym zostaje pwd. Tomasz Międzik ćw.

listopad 2001
Obchody Święta Szczepu. Przekazanie nowego sztandaru.
Powstaje jubileuszowy Album Szczepu ze zdjęciami.

grudzień 2001
Pierwsza wigilia kadry Szczepu na Sulowej Cyhrli.
Spotkania w górach przy wigilijnym stole odbywają się od tego czasu corocznie.

—————————————— 2001-2010 ——————————————

sierpień 2002
Udział patroli drużyn Szczepu w Białej Służbie w Krakowie

3 marca 2003
Premiera strony internetowej szczepu www.f3.zhr.pl
Strona powstała z inicjatywy Macieja Skoczylasa i Bohdana Sobieckiego.

1 czerwca 2003
Organizacja przez instruktorów i wędrowników Olimpiady Gier Bajkowych
podczas obchodów dnia dziecka w Pacanowie

lipiec 2003
Na obozie w Gwdzie Wielkiej “Fioletowa Trójka” gości mniejszość polską z Mołdawii

25 października 2003
Reprezentacja “Fioletowej Trójki” wygrywa na I Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki ZHR-u
w kategorii “piosenka harcerska – własna kompozycja” piosenką “O harcerzu, który siadł na jeżu”.

wrzesień 2004
Powstaje zalążek nowej drużyny. 3 PgDH-ek “Larkwei” rozpoczyna działanie na terenie Kostrza.

kwiecień 2005
Udział patroli ze Szczepu w “Ostatniej Białej Służbie”.

26-28 maja 2005
Biała Służba podczas pielgrzymki Ojca Świętego Benedykta XVI

luty 2006
Pierwsze zimowisko Szczepu w Szczawie.

26/27/28 maja 2006
Udział w Białej Służbie.

listopad/grudzień 2006
Obchody 75-lecia Szczepu “Fioletowej Trójki”.
Powstaje okolicznościowa Jednodniówka.
Szczepową zostaje pwd. Katarzyna Baran wędr.

maj 2009
Szczepowym zostaje pwd. Radosław Podkowa HO

3-9 sierpnia 2009
Zlot XX-lecia ZHR w Koronowie,
w którym bierze udział reprezentacja Szczepu

26 września 2009
Reaktywacja 3 PgDW “Diablak”

kwiecień 2010
Służba podczas uroczystości pogrzebowych Prezydenckiej Pary.

1 września 2010
3 PgDH-y “Matecznik” zyskuje miano Drużyny Leśnej

listopad 2010
Z połączenia 3 PgDH-ek “Samsara” i 15 PgDH-ek “Amaranta”
powstaje 3 PgDH-ek “Amaranta” im. Hanki Ordonówny.

lipiec 2011
Zlot 80-lecia podczas obozu Szczepu w Gwdzie Wielkiej

25-28 sierpnia 2011
Zlot 100-lecia Harcerstwa w Krakowie-Łagiewnikach,
w którym bierze udział reprezentacja Szczepu

—————————————— 2011-dziś ——————————————

11 listopada 2011
3 PgDH-ek “Amaranta” uzyskuje miano Drużyny Złotej Koniczynki

październik/listopad 2011
Obchody 80-lecia Szczepu
Powstaje wystawa plenerowa “Fioletowa Trójka przez lata”
oraz wydawnictwo okolicznościowe.

18 wprześnia 2011
Pierwsza zbiórka 3 Pruskiej Drużyny Harcerzy “Gniazdo”

                    2 września 2012
Pierwsza zbiórka 3 Podgórskiej Drużyny Harcerek “Róża Wiatrów”

11 września 2012
3PgDH-ek “Amaranta” po raz drugi uzyskuje miano Drużyny Złotej Koniczynki

wrzesień 2012
3PgDH-y “Wilki” uzyskuje miano Drużyny Orlej 

13 września 2013
Powstaje 3  Podgórska Gromada Zuchowa “Zaradne Skrzaty” 

29 września 2013
Powstaje 3 Pruska Gromada Zuchów “Dzielne Ptaki” 

6 październik 2013
3 PgDH-y “Wilki” utrzymuje drugi rok z rzędu miano Drużyny Orlej. 

9 październik 2013
Pierwsza zbiórka 3 Podgórskiej Drużyny Harcerzy “Wataha” 

1-3 sierpnia 2014
Zlot z okazji 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Udział bierze 3 PgDH “Wilki”, 3 PgDH “Róża Wiatrów” wraz z kadrą 3 PgGZ “Zaradne Skrzaty”, 3 PDH “Gniazdo oraz 3 PgDH “Matecznik”. 

wrzesień 2014
Powstanie 3 próbnej Podgórskiej Gromady Zuchowej “Wesołe Wicherki”